Privacy Policy

                   Privacy- en cookieverklaring van ReKo Clean

ReKo Clean hecht veel waarde aan de privacy van de gebruikers van onze website en onze klanten. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren:Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie: Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Privacy:
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen. Wij delen geen e-mail of andere gegevens met derden en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Toestemming

Door de informatie en de diensten via en op onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. ReKo Clean is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website van ReKo Clean en de daarop beschikbare diensten kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn, hoofdzakelijk wanneer u zelf een formulier via de website invult en verstuurd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken of in contact met u te komen. Afhankelijk van de service die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:


· NAW gegevens;
· E-mailadres;
· Telefoonnummer;
· Betalingsgegevens;Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:
. Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken.
. Om u te informeren over onze activiteiten.
. Wanneer er een overeenkomst ontstaat tussen u en ReKo Clean hebben wij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist zijn door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt uitsluitend noodzakelijke informatie en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met andere ondernemingen, organisaties of websites. Zo verbinden wij ons ertoe uw privacy te respecteren.

Beveiliging

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. SSL, oftewel Secure Sockets Layer, draait om encryptie. SSL zorgt voor de encryptie van persoonlijke informatie en zorgt ervoor dat deze informatie niet gestolen kan worden. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt namelijk gemaskeerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw persoonsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

ReKo Clean bewaart gegevens zolang u klant bent van ons en deze nodig zijn voor een goede dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Na het beëindigen van uw overeenkomst worden gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / Belastingwet.

Websites van derden

De website van ReKo Clean bevat links waarmee u de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De website van ReKo Clean heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Cookies

Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Bijvoorbeeld taalinstellingen of een formulier te kunnen invullen.

Analytische cookies

Deze cookies laten zien hoe u de website gebruikt. Wij weten dan welke delen van de website interessant zijn en welke niet, of de website goed werkt en hoe we de website kunnen verbeteren.

Gebruik van Cookies

ReKo Clean gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor het gebruik van bepaalde cookies is toestemming vereist. Voor de cookies die ReKo Clean gebruikt is geen toestemming vereist. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en "services", op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Google privacy statement

Via onze website wordt een cookie geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Wij gebruiken deze dienst om onze website te optimaliseren en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Wij laten het laatste octet van het IP-adres maskeren en delen geen 'gegevens' uit met Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk versleuteld en geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Xpertclean maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookie. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij hebben hier zelf verder geen invloed op maar uiteraard heeft Google, net als wijzelf, privacy hoog in het vaandel staan. Meer informatie over het privacy beleid van Google vindt u hier. Wil je desondanks dit gebruik vermijden, klik dan hier om Google Analytics uit te schakelen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij Google Analytics.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Uw persoonsgegeven worden uiteraard direct verwijderd indien u geen klant bent geworden van ReKo Clean.

Veranderingen

ReKo Clean is gerechtigd de inhoud van ons privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Veranderingen in deze privacyverklaring zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Informatie

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met ReKo Clean.

Contactgegevens

ReKo Clean
Rijswijk

+31-(0)6 28854025

info@rekoclean.nl
KvK nummer: 72322462